De Onderdijk

ONDERDIJK

ONDERDIJK

Carina Reus geeft gym
Na de vakantie begint de gym weer op dinsdag 30 augustus 2022 om 11.00 uur in het Dorpshuis “de Onderdijk”.

  Op dit moment zijn er 8 deelnemers en er is dus ruimte voor nieuwe leden. We gymmen met een “nieuwe” gymjuf, Carina Reus. Carina is fysiotherapeut en leefstijlcoach en heeft al eerder gymles gegeven in Onderdijk. Hieronder stelt ze zich voor:

Stoelgym, omdat bewegen ook op een stoel kan. Goed en verantwoord bewegen maakt je niet alleen fit, maar versterkt ook de spieren en zorgt ervoor dat de beweeglijkheid in de gewrichten zo goed mogelijk blijft. De bewegingen zijn wat gevarieerder dan je dagelijks gewend bent. Juist deze specifieke bewegingen zijn belangrijk. Stoelgym is voor diegenen die moeite hebben om oefeningen staand en lopend te doen. De les bestaat uit een opwarming om de spieren en gewrichten los te maken, gevolgd door stretch- en spierversterkende oefeningen. Er wordt aandacht besteed aan alle spieren en gewrichten, van nek tot vingers en enkels. De ‘cooling-down’ bestaat uit ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Alles gebeurt zittend op de stoel of staand met de stoel als steun. Specifieke conditie is niet nodig, iedereen doet mee naar eigen kunnen.


De stoelgym is op dinsdag van 11.00 uur tot 11.45 uur (m.u.v. de schoolvakanties). Tijdens en na de les is er ruimte voor eventuele vragen over bijvoorbeeld gezondheid en bewegen. Nieuwe leden betalen voor de rest van 2022 € 25,00. Voor 2023 is de bijdrage € 100,00. Opgeven bij: Els Koomen tel. 0228-583149.

SWOZ/KBO oktober cursus Archeologie/Gouden Eeuw
4 woensdag ochtenden in het dorpshuis Onderdijk aan de Sportlaan. Opgeven voor de cursus kan nu bij:
Gerard Kaarsemaker, tel. 0228 581238, kaarsemaker@quicknet.nl.
Peter Steltenpool, tel. 06 5160 1925, steltenpool.agriconsulting@gmail.com.
Hans Mels, tel. 06 2958 1320, jh.mels@quicknet.nl. Kosten: € 45,00 voor cursus en afsluitende lunch. Graag contant voldoen op de 1ste woensdag. Het volgende nog even onder voorbehoud: Op 5 oktober 2022 is Peter Swart, adviseur en project manager bij het Westfries Archief, onze spreker en vertelt over de bijzondere archeologische ontdekking op de bodem van de Finse Golf, het 18de eeuwse oorlogsschip Huis te Warmelo. Op 12 oktober 2022 presenteert Carla Soonius (Regio Archeoloog bij Archeologie West-Friesland) het landschap en de ontginningen van West Friesland door de eeuwen heen. Op 19 oktober 2022 is bij ons Eugene Bakker, Educator bij het Westfries Museum te Hoorn, vertelt over de Gouden Eeuw met de VOC steden als uitgangspunt.


Op 26 oktober 2022 brengen we een bezoek aan het Westfries Museum in Hoorn en voor de liefhebbers is er een stadswandeling onder leiding van een gids, afsluitend lunch in het Dorpshuis in Onderdijk. Aanvang 10.00 uur en sluiting om plm. 12.00 uur. Bovenstaand nog even onder voorbehoud

Soos Onderdijk
16 september 2021.
De soos in Onderdijk gaat weer van start om 13.30 uur. U bent van harte welkom in het dorpshuis van Onderdijk. Tot ziens!

VOA Vrijwillige Ouderen Adviseurs
De Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) bieden hulp en ondersteuning bij vragen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. Bellen tel. 0228-586035 (WonenPlus) op ma-di-do-vr van 9.30-11.30 u. Nicolette Swart-Kolenberg tel.: 584593